Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Stockholm Ziyaretimiz

Stockholm Ziyaretimiz

Proje ekibinden koordinatör Metin Celâl, İletişim Yöneticisi Yonca Cingöz ve Etkinlik Yöneticisi Cenk Onturk 28-29 Nisan 2015 tarihlerinde Stockholm’e gittiler. Ziyaretin ana amacı, proje ortağı İsveç Yayıncılar Birliği’yle görüşerek projenin geçirdiği süreci birlikte değerlendirmekti. Bir diğer amaç ise İsveç’teki yayıncılık sektörü ve ifade özgürlüğüyle ilgili genel durum hakkında yasalar ve uygulamalar bakımından bilgi sahibi olmak, böylece Türkiye’deki durum ile kıyaslama yapma imkanı bulmaktı. İlk toplantı proje ortağımızın temsilcisi Ola Wallin’in kendi yayınevinde, Ersatz Co’da gerçekleşti. Toplantıya Wallin ile yayıncı ortağı Anna Bengtsson katıldı. Toplantıda Wallin ve Bengtsson kendi yayınevlerinin yayın profilinin yanı sıra, İsveç’teki bağımsız ve büyük yayıncıların ve sektörün durumuyla ilgili genel gözlemlerini aktardılar. Aynı gün ekip Wallin ve Bengtsson’un yanı sıra İsveç PEN Başkanı Ola Larsmo, İsveç Parlamentosu Üyesi ve AB İşleri Komitesi Üyesi Désirée Pethrus Engström ile yine Parlamenter Ida Karkiainen ile bir iş yemeği yediler. Parlamento üyeleri İsveç’teki ifade özgürlüğü konusunda karşılaşılan bazı sorunlara İsveçli politikacıların yaklaşımlarını ve Türkiye’deki durumla ilgili gözlem ve önerilerini yansıttılar. Proje ekibi yemeğe katılanlara Türkiye Yayıncılar Birliği’nin önceki Yayınlama Özgürlüğü Raporlarındaki veriler üzerinden genel durumla ilgili bilgi verdi.

29 Nisan’da ilk toplantı İsveç Yazarlar Sendikası Başkanı Tomas Lappalainen ile Sendika’nın ofisinde yapıldı. Toplantıda yazarların bakış açısından İsveç’teki sorunlar ile sorunun küresel boyutu görüşüldü.Ardından, proje ekibi İsveç Yayıncılar Birliği’ni ziyaret etti. Toplantıya ekip ve Wallin’in yanı sıra Yönetici Direktör Kristina Ahlinder ile Hukuk Danışmanı Mikaela Zabrodsky katıldı. Ahlinder ve Zabrodsky İsveç’te yayıncıları ilgilendiren yasa ve yönetmelikler ile ifade özgürlüğüyle ilgili özel yasalarla ilgili ayrıntılı bilgi verdiler. Toplantıda ayrıca İsveç’te yakın tarihlerde yayınlama özgürlüğüyle ilgili tartışma yaratan ve dava konusu olan tartışmalı yayın konuları ve kitaplardan örnekler verildi, toplumun, politikacıların ve hukukçuların bu örneklerdeki farklı tutumlarına değinildi.

Bu site içeriğiden sadece Türkiye Yayıncılar Birliği sorumludur ve yayın hiçbir surette Avrupa Birliği ve
Türkiye Cumhuriyeti'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.