Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Türkiye Yayıncılar Birliği (TÜRKYAYBİR) tarafından İsveç Yayıncılar Birliği’nin ortaklığı ve iştirakçi kuruluşlar Bianet, Edebiyat Haber, Uluslararası Yayıncılar Birliği ve TÜYAP’ın  işbirliğiyle, “Sivil Toplum Diyaloğu – III Siyasi Kriterler Hibe Programı” (CSD III/PC) dahilinde hazırlanan “Yayınlama Özgürlüğü Yolunda” (Resmi adıyla “Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Yayınlama Özgürlüğü Alanında Farkındalık Yaratma” projesi) Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından finanse edilmektedir.

Projenin öncelikli amacı Türkiye Yayıncılar Birliği’nin uzun vadeli mücadele alanlarından biri olan, Türkiye yayıncılığında ifade özgürlüğünü geliştirmeye katkıda bulunmaktır.

Yayınlama Özgürlüğü Yolunda Projesi, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Program, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişi ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirildi. Programın teknik uygulamasından Avrupa Birliği Bakanlığı sorumlu olup Merkezi Finans ve İhale Birimi ise Programın ihale makamıdır.

 

Projenin genel amaçları:

Yayıncılık sektörü ile politika yapıcılar arasında bir savunuculuk süreci başlatmak,

Proje başvurucusu Türkiye Yayıncılar Birliği ve ortağı İsveç Yayıncılar Birliği’nin yanı sıra iştirakçiler ve diğer paydaşlar arasında yayınlama özgürlüğü bağlamında uzun vadeli işbirliği, sürdürülebilir ortaklıklar ve diyalog oluşturmaktır.

img1

Projenin özel amaçları:

Yayıncılık paydaşları ve genel kamuoyunda yayınlama özgürlüğüyle bağlantılı AB politikaları ve bunların Türkiye’deki yasama prosedürlerine ve uygulamalara etkileri hakkında, çeşitli etkinlikler ve bir tematik rapor aracılığıyla farkındalık yaratmak,

AB üyesi ülkeler ve Türkiye’de yayınlama özgürlüğü alanında çalışan sivil toplum örgütleri arasında oluşturulacak uzun vadeli ve sürdürülebilir ortaklıklar sayesinde Türkiye’nin AB’ye uyum sürecine katkıda bulunmak,

Projenin tüm birikiminin toplandığı, konuyla ilgili yasama ve uygulamalardaki sorunlarla çözüm önerilerine yer verilen “Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Türkiye’de Yayınlama Özgürlüğü” başlıklı tematik raporu kitapçık halinde yayınlamaktır.

Projenin hedef kitlesi içinde Türkiyeli politika yapıcılar ve Avrupalı meslektaşlarının yanı sıra yayıncılar, yazarlar, çevirmenler, sivil toplum örgütü temsilcileri, gazeteciler, akademisyenler, hukukçular ve okurlar ve entelektüelleri de içine alan genel kamuoyu bulunmaktadır.

Bu site içeriğiden sadece Türkiye Yayıncılar Birliği sorumludur ve yayın hiçbir surette Avrupa Birliği ve
Türkiye Cumhuriyeti'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.