This Project is co-funded by the European Union and the Government of Republic of Turkey.

Freedom to Publish Talks in Antalya

Freedom to Publish Talks in Antalya

Barriers against freedom to publish in the Mediterranean region of Turkey has been issued in the regional meeting held in Antalya. Taking place in Ramada Hotel, numerous publishing stakeholders participated in this meeting. Writer Ayşe Sarısayın, publisher Ömer Asan and lawyer Tora Pekin made opening speeches. While Sarısayın shared one of her past experiences in Antalya, witnessing the book burning in a school by the school inspectors, Asan gave information about his book being seized years after its publication because of public rising against missonary activities in Turkey in 1990s, himself being sued in the Security Court because Pontus Greek Empire was issued in the book.  Tora Pekin gave examples of misuse of Penal Code Article 299 on “insulting the President”. He argued that this Article should not be used to to imprison people but it is and this creates very insecure environment for writers.

Toplantıda yayınlama özgürlüğüyle ilgili sorunların yayıncılar, yazarlar ve medyaya etkileri masaya yatırıldı. Yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın, yayıncı, yazar ve yapımcı Ömer Asan ile hukukçu Tora Pekin’in konuşmacı olarak yer aldığı toplantıda, Antalya’da yaşayan yayıncı, yazar ve aydınlar yayın alanında karşılaştıkları sorunları dile getirdiler.

Tora Pekin, “Cumhurbaşkanına hakaret” nedeniyle verilen tutuklama kararlarını örnek vererek, TCK’nın 299’uncu maddesi nedeniyle tutuklama kararının verilemeyeceğini belirterek, “Bu kararların hüküm sürdüğü bir ülkede, değil Cumhurbaşkanı ile ilgili kitap yazmak, haber yayınlamak, sokakta konuşmak bile güvenli değildir” diye konuştu.

Ayşe Sarısayın yayınlama özgürlüğüyle ilgili 12 Eylüllü yıllarda Antalya’da bir ilkokulda milli eğitim müfettişlerinin çocukların çantalarını karıştırarak buldukları kitapları okulun bahçesinde yaktıklarını, öğretmenleri de sürdüklerini anlattı. Sarısayın, “Bu olay, Nazi Almanyası’nda 1933 yılında gerçekleşen kitap yakma operasyonunu hatırlatıyor.” dedi.

Ömer Asan, kendi deneyimlerinden yola çıkarak, 1996 yılında Belge Yayınları’ndan çıkan Pontus Kültürü adlı ilk kitabının iki baskısında sorun yaşanmadığı halde, 2000’li yılların başında anti-misyonerlik kampanyaları başlayınca kendisinin birden misyoner’ ilan edildiğini, 6 yıl sonra kitap yasaklandığını ve DGM’de yargılandığını anlattı. Asan kamuoyu baskısının da çok dikkat çekici bir unsur olduğunu söyledi.

This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of
Turkish Publishers Association and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.