Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Kapanış Konferansı

Konferansta proje sonuçları ve eylem planı ortaya konacak, sonuçları içeren tematik bir rapor dağıtılacak ve raporun özeti sunulacak. Raporda Türkiye’deki durum ve AB’ye uyum sürecinde atılması gerekli adımlar ele alınacak.

Kitap fuarlarında “Yayınlama Özgürlüğü” Panelleri

Adana, Bursa, İzmir, İstanbul ve Samsun’daki kitap fuarlarında düzenlenecek panellerle özellikle okurlara Türkiye’de yayınlama özgürlüğünün durumu hakkında bilgi ulaştırmak ve kamuoyunun konuyla ilgili farkındalığını artırmak amaçlanıyor. Panellerde çarpıcı örnekler ve dava bilgileri paylaşılacak, AB ülkeleriyle karşılaştırmalar yapılarak AB uyum sürecinde atılması gereken adımlarla ilgili derlenen bilgiler dinleyicilere...

Bölgesel Toplantılar

İstanbul, Bursa, İzmir, Adana, Diyarbakır, Antalya, Ankara, Trabzon ve Van’da düzenlenecek bu toplantılarla yerelde katılımcıların Türkiye’de yayınlama özgürlüğünün durumunu birlikte değerlendirmeleri, karşılaştıkları engellerle ilgili deneyimlerini paylaşarak tematik rapora katkı sunmaları amaçlanıyor. Bu toplantılarda da AB’ye uyum süreci için yayınlama özgürlüğü bakımından atılması gereken adımlarla ilgili danışma ziyaretlerinde edinilen bilgiler aktarılacak. Toplantılar sonucunda katılımcıların gelecekte karşılaşacakları soruşturma ve davalarda kendilerini daha etkili biçimde savunacak bir donanım edinmeleri...

Stockholm Ziyareti

Proje ekibi proje ortağı İsveç Yayıncılar Birliği’ni ziyaretinde iki kuruluş arasındaki ilişkiler geliştirilecek, projede alınan yol değerlendirilecek.

Bu site içeriğiden sadece Türkiye Yayıncılar Birliği sorumludur ve yayın hiçbir surette Avrupa Birliği ve
Türkiye Cumhuriyeti'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.