Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Türkiye’de medya ciddi zorluklarla karşı karşıya! – Taraf – 28.01.15

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin yürüttüğü Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Yayınlama Özgürlüğü Projesi” çerçevesinde Ankara’da Yayınlama Özgürlüğü Konusunda Farkındalık Artırma ve Bilgilendirme Çalıştayı yapıldı. Ankara HiltonSa otelinde gerçekleştirilen çalıştaya katılan gazeteci, yayıncı, hukukçu ve insan hakları savunucuları Türkiye’de Yayınlama Özgürlüğü konusunda ortaya çıkan engelleri ve sorunları dile getirdiler. AB VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALAR İNCELENECEK Çalıştay proje koordinatörü Metin Celal’in açılış konuşması ile başladı. Açılış konuşmasının ardından ilk konuşmayı yapan AB Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Müsteşarı İreneusz Fidos çalıştayda “Yayınlama özgürlüğü konusunda AB ve Türkiye’deki uygulamaların mevzuat ve pratik açısından inceleneceğini” söyledi. MEDYA CİDDİ ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYA AB Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Müsteşarı İreneusz Fidos AB’nin 2014 ilerleme raporunda düşünce özgürlüğü konusunda bazı sorunları aktardı; “2014 ilerleme raporunda da belirtildiği gibi medya bu ülkede ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Rapor da ifade Özgürlüğününönündeki bir dizi engellemelere işaret edilmiştir. Türk Hukukundaki bazı maddeler ve bu maddelerin yargıda yorumlanma biçimi, medyasahiplerine karşı yapılan medyada caydırıcı etki yaratan bazı açıklamalar gazetecilerin işten atılmaları, oto sansür ve internet sitelerinin yaygın bir biçimde yasaklanması.” Taraf...

Ankara’da ‘yayınlama özgürlüğü’ çalıştayı – Radikal – 28.01.15

Ankara HiltonSa otelinde gerçekleştirilen çalıştaya katılan gazeteci, yayıncı, hukukçu ve insan hakları savunucuları Türkiye’de Yayınlama Özgürlüğü konusunda ortaya çıkan engelleri ve sorunları dile getirdiler. AB VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALAR İNCELENECEK Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB) tarafından düzenlenen Yayınlama Özgürlüğü Konusunda Farkındalık Artırma ve Bilgilendirme Çalıştayı proje koordinatörü Metin Celal’in açılış konuşması ile başladı. Açılış konuşmasının ardından ilk konuşmayı yapan AB Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Müsteşarı İreneusz Fidos çalıştayda “Yayınlama özgürlüğü konusunda AB ve Türkiye’deki uygulamaların mevzuat ve pratik açısından inceleneceğini” söyledi. MEDYA CİDDİ ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYA AB Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Müsteşarı İreneusz Fidos AB’nin 2014 ilerleme raporunda düşünce özgürlüğü konusunda bazı sorunları aktardı; “2014 ilerleme raporunda da belirtildiği gibi medya bu ülkede ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Rapor da ifade Özgürlüğünün önündeki bir dizi engellemelere işaret edilmiştir. Türk Hukukundaki bazı maddeler ve bu maddelerin yargıda yorumlanma biçimi, medya sahiplerine karşı yapılan medyada caydırıcı etki yaratan bazı açıklamalar gazetecilerin işten atılmaları, oto sansür ve internet sitelerinin yaygın bir biçimde yasaklanması” Fidos konuşmasında özellikler internet alanında yeni sorunların sürdüğünü ifade etti. İnternet Suçları kanununun kabul edildiği 2007 yılından beri altı kez değiştirildiğini söyleyen Fidos internete yönelik kısıtlamalarla ilgili olarak Anayasa Mahkemesinin karşı çıkmasına rağmen bu girişimlerin sürdüğünü belirtti. Çalıştayda konuşan AB Bakanlığı Siyasi İşler Başkanı Ege Erkoçak ise yayınlama özgürlüğü konusunda gelişmelerin olduğunu söyledi. Ege Erkoçak AB’nin ifade özgürlüğü ve insan haklarına dair 23 ve 24. Fasılları açmamasını da eleştirerek süreci “siyasi blokaj” olarak nitelendirdi. CHARLİE HEBDO SALDIRISI YENİ BİR SORUNU ORTAYA ÇIKARDI Uluslararası Yayıncılar Birliği Politika Direktörü Jose Borghino ifade özgürlüğü konusunda günümüzde yeni sorunların baş gösterdiğine dikkat çekti. Borghino özellikle Fransa’nın başkenti Paris’te yapılan Charlie Hebdo saldırısına dikkat çekerek “Eğer...

Medya ciddi zorluklarla karşı karşıya – Cumhuriyet – 28.01.15

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin yürüttüğü Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Yayınlama Özgürlüğü Projesi” çerçevesinde Ankara’da Yayınlama Özgürlüğü Konusunda Farkındalık Artırma ve Bilgilendirme Çalıştayı yapıldı. Ankara HiltonSa otelinde gerçekleştirilen çalıştaya katılan gazeteci, yayıncı, hukukçu ve insan hakları savunucuları Türkiye’de Yayınlama Özgürlüğü konusunda ortaya çıkan engelleri ve sorunları dile getirdi. AB VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALAR İNCELENECEK Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB) tarafından düzenlenen Yayınlama Özgürlüğü Konusunda Farkındalık Artırma ve Bilgilendirme Çalıştayı proje koordinatörü Metin Celal’in açılış konuşması ile başladı. Açılış konuşmasının ardından ilk konuşmayı yapan AB Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Müsteşarı İreneusz Fidos çalıştayda “Yayınlama özgürlüğü konusunda AB ve Türkiye’deki uygulamaların mevzuat ve pratik açısından inceleneceğini” söyledi. MEDYA CİDDİ ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYA AB Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Müsteşarı İreneusz Fidos AB’nin 2014 ilerleme raporunda düşünce özgürlüğü konusunda bazı sorunları aktardı; “2014 ilerleme raporunda da belirtildiği gibi medya bu ülkede ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Rapor da ifade Özgürlüğünün önündeki bir dizi engellemelere işaret edilmiştir. Türk Hukukundaki bazı maddeler ve bu maddelerin yargıda yorumlanma biçimi, medya sahiplerine karşı yapılan medyada caydırıcı etki yaratan bazı açıklamalar gazetecilerin işten atılmaları, oto sansür ve internet sitelerinin yaygın bir biçimde yasaklanması” Fidos konuşmasında özellikler internet alanında yeni sorunların sürdüğünü ifade etti. İnternet Suçları kanununun kabul edildiği 2007 yılından beri altı kez değiştirildiğini söyleyen Fidos internete yönelik kısıtlamalarla ilgili olarak Anayasa Mahkemesinin karşı çıkmasına rağmen bu girişimlerin sürdüğünü belirtti. Çalıştayda konuşan AB Bakanlığı Siyasi İşler Başkanı Ege Erkoçak ise yayınlama özgürlüğü konusunda gelişmelerin olduğunu söyledi. Ege Erkoçak AB’nin ifade özgürlüğü ve insan haklarına dair 23 ve 24. Fasılları açmamasını da eleştirerek süreci “siyasi blokaj” olarak nitelendirdi. CHARLİE HEBDO SALDIRISI YENİ BİR SORUNU ORTAYA ÇIKARDI Uluslar arası...

İfade özgürlüğü için bir araya geldiler – Evrensel – 28.01.15

Türkiye Yayıncılar Birliğinin yürüttüğü Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Yayınlama Özgürlüğü Projesi” çerçevesinde Ankara’da Yayınlama Özgürlüğü Konusunda Farkındalık Artırma ve Bilgilendirme Çalıştayı yapıldı. Ankara HiltonSa otelinde gerçekleştirilen çalıştaya katılan gazeteci, yayıncı, hukukçu ve insan hakları savunucuları Türkiye’de yayımlama özgürlüğü konusunda ortaya çıkan engelleri ve sorunları dile getirdiler. AB Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Müsteşarı İreneusz Fidos AB’nin 2014 ilerleme raporunda düşünce özgürlüğü konusundaki sorunlardan başlıklar aktardı. Bunlar şöyle: “Türk Hukukundaki bazı maddeler ve bu maddelerin yargıda yorumlanma biçimi, medya sahiplerine karşı yapılan medyada caydırıcı etki yaratan bazı açıklamalar gazetecilerin işten atılmaları, otosansür ve internet sitelerinin yaygın bir biçimde yasaklanması” Son yıllarda Türkiye’de yayıncıların çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Uluslararası Yayıncılar Birliği Direktörü Jose Borghino da yayıncı Deniz Zarakolu’nun tutuklanmasını örnek verdi. Zarakolu’nun serbest bırakılmasının iyi bir şey gibi yansıtılmasını eleştiren Borghino, “Deniz Zarakolu şartlı tahliye edildi. Bu durum yönetici elitin çıkarlarına aykırı duran her yazarın başında Demokles’in kılıcı olarak duruyor” diye konuştu. Çalıştaya aralarında Türkiye Yazarlar Sendikasından Kamil Tekin Sürek, İnsan Hakları Derneğinden Hüsnü Öndül’ün de aralarında bulunduğu 80’i aşkın yazar, yayıncı ve hukukçu katıldı. Ankara/EVRENSEL...

‘Yayınlama özgürülüğü’ne farkındalık için harekete geçtiler! – Medyatava – 28.01.15

Ankara HiltonSa Hotel’de gerçekleştirilen çalıştaya katılan gazeteci, yayıncı, hukukçu ve insan hakları savunucuları “Türkiye’de Yayınlama Özgürlüğü” konusunda ortaya çıkan engelleri ve sorunları dile getirdiler. AB VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALAR İNCELENECEK Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB) tarafından düzenlenen “Yayınlama Özgürlüğü Konusunda Farkındalık Artırma ve Bilgilendirme Çalıştayı” proje koordinatörü Metin Celal’in açılış konuşması ile başladı. Açılış konuşmasının ardından ilk konuşmayı yapan AB Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Müsteşarı İreneusz Fidos çalıştayda “Yayınlama özgürlüğü konusunda AB ve Türkiye’deki uygulamaların mevzuat ve pratik açısından inceleneceğini” söyledi. MEDYA CİDDİ ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYA AB Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Müsteşarı İreneusz Fidos AB’nin 2014 ilerleme raporunda düşünce özgürlüğü konusunda bazı sorunları aktardı; “2014 ilerleme raporunda da belirtildiği gibi medya bu ülkede ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Rapor da ifade Özgürlüğünün önündeki bir dizi engellemelere işaret edilmiştir. Türk Hukukundaki bazı maddeler ve bu maddelerin yargıda yorumlanma biçimi, medya sahiplerine karşı yapılan medyada caydırıcı etki yaratan bazı açıklamalar gazetecilerin işten atılmaları, oto sansür ve internet sitelerinin yaygın bir biçimde yasaklanması” Medyatava...

Ankara’da ‘yayınlama özgürlüğü’ çalıştayı – Ege Hürriyet – 28.01.15

Ankara HiltonSa otelinde gerçekleştirilen çalıştaya katılan gazeteci, yayıncı, hukukçu ve insan hakları savunucuları Türkiye ’de Yayınlama Özgürlüğü konusunda ortaya çıkan engelleri ve sorunları dile getirdiler. AB VE TÜRKİYE ’DEKİ UYGULAMALAR İNCELENECEK Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB) tarafından düzenlenen Yayınlama Özgürlüğü Konusunda Farkındalık Artırma ve Bilgilendirme Çalıştayı proje koordinatörü Metin Celal ’in açılış konuşması ile başladı. Açılış konuşmasının ardından ilk konuşmayı yapan AB Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Müsteşarı İreneusz Fidos çalıştayda “Yayınlama özgürlüğü konusunda AB ve Türkiye ’deki uygulamaların mevzuat ve pratik açısından inceleneceğini” söyledi. MEDYA CİDDİ ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYA AB Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Müsteşarı İreneusz Fidos AB ’nin 2014 ilerleme raporunda düşünce özgürlüğü konusunda bazı sorunları aktardı; “2014 ilerleme raporunda da belirtildiği gibi medya bu ülkede ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Rapor da ifade Özgürlüğünün önündeki bir dizi engellemelere işaret edilmiştir. Türk Hukukundaki bazı maddeler ve bu maddelerin yargıda yorumlanma biçimi, medya sahiplerine karşı yapılan medyada caydırıcı etki yaratan bazı açıklamalar gazetecilerin işten atılmaları, oto sansür ve internet sitelerinin yaygın bir biçimde yasaklanması” Fidos konuşmasında özellikler internet alanında yeni sorunların sürdüğünü ifade etti. İnternet Suçları kanununun kabul edildiği 2007 yılından beri altı kez değiştirildiğini söyleyen Fidos internete yönelik kısıtlamalarla ilgili olarak Anayasa Mahkemesinin karşı çıkmasına rağmen bu girişimlerin sürdüğünü belirtti. Çalıştayda konuşan AB Bakanlığı Siyasi İşler Başkanı Ege Erkoçak ise yayınlama özgürlüğü konusunda gelişmelerin olduğunu söyledi. Ege Erkoçak AB ’nin ifade özgürlüğü ve insan haklarına dair 23 ve 24. Fasılları açmamasını da eleştirerek süreci “siyasi blokaj” olarak nitelendirdi. CHARLİE HEBDO SALDIRISI YENİ BİR SORUNU ORTAYA ÇIKARDI Uluslararası Yayıncılar Birliği Politika direktörü Jose Borghino ifade özgürlüğü konusunda günümüzde yeni sorunların baş gösterdiğine dikkat çekti. Borghino özellikle Fransa ’nın başkenti Paris...

Bu site içeriğiden sadece Türkiye Yayıncılar Birliği sorumludur ve yayın hiçbir surette Avrupa Birliği ve
Türkiye Cumhuriyeti'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.