Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bölgesel Toplantılar

İstanbul, Bursa, İzmir, Adana, Diyarbakır, Antalya, Ankara, Trabzon ve Van’da düzenlenecek bu toplantılarla yerelde katılımcıların Türkiye’de yayınlama özgürlüğünün durumunu birlikte değerlendirmeleri, karşılaştıkları engellerle ilgili deneyimlerini paylaşarak tematik rapora katkı sunmaları amaçlanıyor. Bu toplantılarda da AB’ye uyum süreci için yayınlama özgürlüğü bakımından atılması gereken adımlarla ilgili danışma ziyaretlerinde edinilen bilgiler aktarılacak. Toplantılar sonucunda katılımcıların gelecekte karşılaşacakları soruşturma ve davalarda kendilerini daha etkili biçimde savunacak bir donanım edinmeleri amaçlanıyor.

Bu site içeriğiden sadece Türkiye Yayıncılar Birliği sorumludur ve yayın hiçbir surette Avrupa Birliği ve
Türkiye Cumhuriyeti'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.