Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Brüksel’de Yuvarlak Masa Toplantısı

Projemizin son etkinliği etkiliği olarak, Brüksel’deki TÜSİAD ofisinde 22 Eylül 2015’te, saat 12:30’da bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılanlar arasında AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu yetkilileri, ilgili resmi kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarından ve think tank’lerden temsilcilerin yanı sıra bağımsız araştırmacılar da yer aldı. Toplantının açılışında Koordinatör Metin Celal ve TUSİAD Uluslararası Koordinatörü Bahadır Kaleağası açılış konuşmaları yaptılar. Ardından İdari Yönetici Selen Akçalı projenin amaçları, etkinlikleri ve elde edilen sonuçlarla ilgili özet bilgi aktardı. İletişim Yöneticisi Yonca Cingöz projeden elde edilen bilgi ve birikimin analiz edildiği “Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türkiye’de Yayınlama Özgürlüğü Raporu”nun ana başlıkları ve rapordaki çarpıcı bilgi ve tespitleri içeren bir sunum yaptı. Sunumların ardından soru-cevap bölümünde Türkiye’de öncelikle yayınlama özgürlüğü ve genel olarak ifade özgürlüğünün durumu, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde bu gündemin etkileri ile ilgili görüşler paylaşıldı. Toplantıda proje ekibi, proje süresince ortaya çıkarılan uluslararası iletişim ağını yeni ilişkilerle genişletme, proje deneyimini daha geniş bir kitleye aktarma olanağı... devamı

Ankara Ziyaretimiz

Projemizin son etkinliklerinden biri, Kapanış Konferansı’nda basına ve kamuoyuna açıkladığımız “Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Türkiye’de Yayınlama Özgürlüğü Raporu”nun dikkat çekici ayrıntılarını ilgili makamlarla paylaşmak üzere proje ekibini temsilen koordinatör Metin Celal, iletişim yöneticisi Yonca Cingöz  ve idari yönetici Selen Akçalı 3-4 Eylül 2015 tarihlerinde Ankara’da ilgili makamları ziyaret etti. Ankara’da Adalet Bakanlığı’ndan Kanunlar Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Öktem ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Sümeyye Kırcalı ile, Avrupa Birliği Bakanlığı’ndan üç yetkili ile, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’ndan ise Siyasi İşler Bölüm Başkan Yardımcısı Andreea Schmidt ve uzman Didem Bulutlar ile görüşüldü. Raporla ve projenin bütünü ile ilgili bilgi ve görüşlerin paylaşıldığı ziyaretlerle, proje süresince politika yapıcılarla yayıncılık sektörü arasında kurmayı amaçladığımız savunuculuk sürecinde bir ileri adım atılmış... devamı

Stockholm Ziyaretimiz

Proje ekibinden koordinatör Metin Celâl, İletişim Yöneticisi Yonca Cingöz ve Etkinlik Yöneticisi Cenk Onturk 28-29 Nisan 2015 tarihlerinde Stockholm’e gittiler. Ziyaretin ana amacı, proje ortağı İsveç Yayıncılar Birliği’yle görüşerek projenin geçirdiği süreci birlikte değerlendirmekti. Bir diğer amaç ise İsveç’teki yayıncılık sektörü ve ifade özgürlüğüyle ilgili genel durum hakkında yasalar ve uygulamalar bakımından bilgi sahibi olmak, böylece Türkiye’deki durum ile kıyaslama yapma imkanı bulmaktı. İlk toplantı proje ortağımızın temsilcisi Ola Wallin’in kendi yayınevinde, Ersatz Co’da gerçekleşti. Toplantıya Wallin ile yayıncı ortağı Anna Bengtsson katıldı. Toplantıda Wallin ve Bengtsson kendi yayınevlerinin yayın profilinin yanı sıra, İsveç’teki bağımsız ve büyük yayıncıların ve sektörün durumuyla ilgili genel gözlemlerini aktardılar. Aynı gün ekip Wallin ve Bengtsson’un yanı sıra İsveç PEN Başkanı Ola Larsmo, İsveç Parlamentosu Üyesi ve AB İşleri Komitesi Üyesi Désirée Pethrus Engström ile yine Parlamenter Ida Karkiainen ile bir iş yemeği yediler. Parlamento üyeleri İsveç’teki ifade özgürlüğü konusunda karşılaşılan bazı sorunlara İsveçli politikacıların yaklaşımlarını ve Türkiye’deki durumla ilgili gözlem ve önerilerini yansıttılar. Proje ekibi yemeğe katılanlara Türkiye Yayıncılar Birliği’nin önceki Yayınlama Özgürlüğü Raporlarındaki veriler üzerinden genel durumla ilgili bilgi verdi. 29 Nisan’da ilk toplantı İsveç Yazarlar Sendikası Başkanı Tomas Lappalainen ile Sendika’nın ofisinde yapıldı. Toplantıda yazarların bakış açısından İsveç’teki sorunlar ile sorunun küresel boyutu görüşüldü.Ardından, proje ekibi İsveç Yayıncılar Birliği’ni ziyaret etti. Toplantıya ekip ve Wallin’in yanı sıra Yönetici Direktör Kristina Ahlinder ile Hukuk Danışmanı Mikaela Zabrodsky katıldı. Ahlinder ve Zabrodsky İsveç’te yayıncıları ilgilendiren yasa ve yönetmelikler ile ifade özgürlüğüyle ilgili özel yasalarla ilgili ayrıntılı bilgi verdiler. Toplantıda ayrıca İsveç’te yakın tarihlerde yayınlama özgürlüğüyle ilgili tartışma yaratan ve dava konusu olan tartışmalı yayın konuları ve kitaplardan örnekler verildi, toplumun, politikacıların ve hukukçuların... devamı

“Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türkiye’de Yayınlama Özgürlüğü Raporu” Kapanışta Açıklandı

Yayınlama Özgürlüğü Yolunda Projesi’nin Kapanış Konferansı 7 Temmuz 2015 Salı günü CVK Park Bosphorus Hotel’de düzenlendi. Konferansın açılışında, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı ve proje koordinatörü Metin Celâl, proje ortağı İsveç Yayıncılar Birliği yönetim kurulu üyesi Ola Wallin açılış konuşmaları yaptı. Ardından, proje sonunda hazırlanan “Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türkiye’de Yayınlama Özgürlüğü Raporu”nun yazarı, basın özgürlüğü konusunda uzman avukat Tora Pekin raporun içeriğinin de açıkça gösterdiği, Türkiye’deki ifade özgürlüğünü baskılayan ortama dair son aylarda yaşanan örneklere değinen bir konuşma yaptı. Konferansın sonraki bölümünde, proje raporuyla ilgili olarak yazar Yekta Kopan, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Tunç ve Avukat Haluk İnanıcı değerlendirme konuşmaları yaptı. Açılış konuşmasında Metin Celâl proje sürecindeki deneyimin “farkındalık yaratma”nın önemini daha iyi kavrattığını, konuyla ilgili olması beklenen kişilerin çoğunun duyarsız olduğunu gördüklerini, Avrupa Birliği’nin aslında çok da “ilgili” olmadığını fark ettiklerini anlattı. Ola Wallin dünyanın her yerinde sansüre karşı mücadele ettiklerini, özellikle Belarus, Kamboçya, Çin, Suudi Arabistan ve Türkiye’deki sorunların büyük olduğunu dile getirdi. Wallin, Türkiye’de hâkim durumda olanların en ufak bir eleştirisiyle gazeteci ve yazarların başına bir şey gelebileceği tespitini yaptı. Tora Pekin ise ifade özgürlüğü konusunda AB’ye uyum sürecinde yapılan yasal düzenlemelerin “görünüşte” kaldığını, siyasilerin işlerine geldiği noktada ifade özgürlüğüne inandığını kaydetti. Açılan dava ve soruşturmalarla gazeteciler ile yayıncılar üzerinde baskı kurulduğunu söyleyen Pekin, ceza almayacak olsalar dahi gazetecilerin çalışmasının bu yolla engellendiğine dikkat çekti. Avukat Haluk İnanıcı, raporda Türkiye’de yasaların fikir özgürlüğünün önünde büyük engel teşkil ettiğini söyledi. Raporda da geçen, ifade özgürlüğü ile yayınlama özgürlüğünün birlikte ele alınmasının önemine ve mevcut baskıcı mevzuata dikkat çeken İnanıcı, yine raporda bahsedilen 2014 yılında kurulan Sulh Ceza Hâkimliği  kurumunun yayınlama özgürlüğü... devamı

Van’da Bölge Toplantısı

Proje kapsamında Van’da düzenlenen bölge toplantısının açılış konuşmacıları Avukat Filiz Kerestecioğlu, Türkiye Kütüphaneciler Derneği başkan yardımcısı Aydın İleri ve yazar Yavuz Ekinci’ydi. Toplantıya Van ve Hakkari’den yayıncı, akademisyen, gazeteci ve yazarlar katılarak bölgelerinde yaşanan sorunları aktardılar. Yavuz Ekinci konuşmasında sansür ve oto sansür konusunu bir romanını yazış sürecinden örnek vererek anlattı. Hizbullah’ı konu alan “Tene yazılan ayetler” adlı romanı basılana kadar konusunu kimsenin bilmediğini söyleyen Ekinci, çevresinden gelen sorular ve Hizbullah’a yakın kimselerden gelen çeşitli tepkiler nedeniyle korktuğunu, neden bu konuyu yazdığını sorguladığını dile getirdi. Filiz Kerestecioğlu ise sansürün ve oto sansürün yaşanmasının yargı kültürü ile olan ilişkisine dikkat çekti, “Bu yasaklayıcı yargı kültürü oto sansürü oluşturuyor. Çünkü ürünler yayın aşamasında bireyler bu oto sansürü uygulayarak yayınlama özgürlüğünü yok ediyorlar. Bir bumerang etkisi ile bir sansür ve oto sansüre dönüşüyor,” diye konuştu. Aydın İleri konuşmasında kitap yasaklarının halen sürdüğünü, yerel düzeyde kütüphanelere yönelik çeşitli sansür girişimlerinin olduğunu belirtti. Bu sansür girişimlerinin kendilerine görev biçen “vatandaşlarca” başlatıldığını aktaran İleri “Bu şikâyetler sonucunda hemen komisyonlar kuruluyor. Şikâyet değerlendiriliyor ve yasaklama kararı veriliyor. Bu komisyonlar kimlerden oluşuyor hangi yetkinlikteler. Bunların hiç birini bilmiyoruz” dedi. Toplantının son kısmında katılımcılar son yıllarda yapılan KCK operasyonları nedeni ile birçok yayıncı ve gazetecinin bölgede gözaltına alındığını dile getirdiler ve bölgedeki diğer sorunları... devamı

Samsun’da Bilinç Yükseltme Paneli

Projemizin beşinci paneli, 19 Mayıs’ta TÜYAP Samsun Karadeniz Kitap Fuarı’ndaki 19 Mayıs Salonu’nda gerçekleşti. yayıncı Fahri Aral’ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde gazeteci Nedim Şener, gazeteci Sibel Oral, Türkiye Yazarlar Sendikası başkanı şair Mustafa Köz’ün konuşmacıydı. Panelin açılışında Fahri Aral proje hakkında dinleyicileri bilgilendirdi. Sibel Oral, çeşitli gazeteler ve yayınlarda kültür sanat editörü olarak yaşadığı baskıları ve sansür girişimlerini anlattı, politikaya daha uzakmış gibi görünen gazetelerin kültür sanat sayfalarında sansür ve oto sansürün yaşandığını söyledi. Nedim Şener siyasal iktidarlar tarafından yaratılan, çıkarını kaybetme korkusundan bahsederek, yayın dünyasına yönelik eleştirilerde bulundu. Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı, şair Mustafa Köz, basın tarihinden, Abdülhamit döneminden başlayan sansür örnekleri verdi. Köz, “Marko Paşa olarak yayın hayatına başlayan bir dergimiz Yedi Sekiz Hasan Paşa diyerek defalarca kapatılıp farklı isimlerle çıkmaya çalıştı. Künyesinde önemli bir ifade yazardı, ‘Kapatılmadığı zamanlar çıkar’ diye. Şimdi de kapatmasalar bile yazarlar içeri alınıyor. Kapatmış kadar oluyor,”  diyerek, günümüzde edebiyata ve sanata yönelik baskıların biçim değiştirerek devam ettiğini... devamı

Antalya Bölge Toplantısı Yapıldı

Yayınlama Özgürlüğü Yolunda projesi kapsamında Akdeniz bölgesindeki sorunları öğrenmek amacıyla Antalya Ramada Otel’de bir Bölge Toplantısı düzenlendi. Toplantıda yayınlama özgürlüğüyle ilgili sorunların yayıncılar, yazarlar ve medyaya etkileri masaya yatırıldı. Yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın, yayıncı, yazar ve yapımcı Ömer Asan ile hukukçu Tora Pekin’in konuşmacı olarak yer aldığı toplantıda, Antalya’da yaşayan yayıncı, yazar ve aydınlar yayın alanında karşılaştıkları sorunları dile getirdiler. Tora Pekin, “Cumhurbaşkanına hakaret” nedeniyle verilen tutuklama kararlarını örnek vererek, TCK’nın 299’uncu maddesi nedeniyle tutuklama kararının verilemeyeceğini belirterek, “Bu kararların hüküm sürdüğü bir ülkede, değil Cumhurbaşkanı ile ilgili kitap yazmak, haber yayınlamak, sokakta konuşmak bile güvenli değildir” diye konuştu. Ayşe Sarısayın yayınlama özgürlüğüyle ilgili 12 Eylüllü yıllarda Antalya’da bir ilkokulda milli eğitim müfettişlerinin çocukların çantalarını karıştırarak buldukları kitapları okulun bahçesinde yaktıklarını, öğretmenleri de sürdüklerini anlattı. Sarısayın, “Bu olay, Nazi Almanyası’nda 1933 yılında gerçekleşen kitap yakma operasyonunu hatırlatıyor.” dedi. Ömer Asan, kendi deneyimlerinden yola çıkarak, 1996 yılında Belge Yayınları’ndan çıkan Pontus Kültürü adlı ilk kitabının iki baskısında sorun yaşanmadığı halde, 2000’li yılların başında anti-misyonerlik kampanyaları başlayınca kendisinin birden misyoner’ ilan edildiğini, 6 yıl sonra kitap yasaklandığını ve DGM’de yargılandığını anlattı. Asan kamuoyu baskısının da çok dikkat çekici bir unsur olduğunu... devamı

Trabzon’da Bölge Toplantımızı Yaptık

Yayınlama Özgürlüğü Yolunda projesinin Karadeniz bölgesindeki toplantısı Trabzon’da yapıldı. Toplantının ilk oturumunda projenin amaçları konusunda bilgi verildi. Ardından yazar Atilla Birkiye ve yayıncı Müge Sökmen konuşma yaptı. Konuşmacılar, Türkiye’de yayınlama özgürlüğü mücadelesinin tarihini Osmanlı’dan itibaren örneklerle ele alarak, mücadelenin kesintisiz sürdüğünü ve sürmesi gerektiğini dile getirdiler. Konuşmaların ardından, toplantıya Trabzon ve çevresinden katılan yayıncılar, gazeteciler karşılaştıkları sorunları, yasaklama girişimleriyle ilgili deneyimlerini... devamı

İzmir Kitap Fuarı’nda Panel

İzmir Kitap Fuarı’nda projemiz kapsamında “Yayınlama Özgürlüğü Yolunda” başlıklı bir panel gerçekleştirildi. İlginin yoğun olduğu panelin moderatörlüğünü gazeteci-editör Faruk Şüyün yaptı. Panelin konuşmacıları Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, yazar Mine Söğüt ve yazar Hakan Günday yayınlama özgürlüğü yolundaki engelleri ve çözüm yollarını konuştular. Yayınlama özgürlüğünün önündeki devlet kaynaklı engellere değinen yazar Mine Söğüt, gelecek nesillerin de yayınlama özgürlüğü önündeki engelleri konuşarak ömürlerini geçirebileceğini, yaşadığımız coğrafyanın “hâkimiyetlerini özgürlükleri kısıtlama üzerine kuran iktidarların elinde” olduğunu, sorunu çözmek için sistemi ve ona bağlı muhalif kimliğini tamamen sorgulamak gerektiğini dile getirdi. Söğüt, “12 Eylül’den sonra aydınlarımız kendileriyle bir hesaplaşmaya girdiler ve bu hesaplaşmadan yenilerek çıktılar. Bir vazgeçişle birlikte yeni bir aydın etiği oluşturdular. 12 Eylül’ün bize verdiği en büyük zarar savunmasız ve dirençsiz bir aydın kesiminin oluşması… Karşı çıkmanın etiğini yeniden oluşturmamız ve buna bir değer vermemiz gerekiyor.” dedi. Turgay Olcayto, “Bugün yaşadığımız 12-13 yıllık bir dönem var. Başlangıçta yeni demokrasiye gidiyoruz dendi, bu yetmedi ‘ileri demokrasi’ dendi. Arkasından özellikle basına çok büyük baskılar geldi. Çağdaş demokrasilerde düşünce özgürlüğü çok önemlidir. Biz de bunun olmaması yaratıcılığı ortadan kaldırıyor” dedi. Olcayto otosansürün Türkiye’de hem patronun işten atmasından hem de iktidarın hedefi olmaktan duyulan korku nedeniyle basında tamamen yerleştiğini, buna uyamayan 700 meslektaşlarının işinden olduğunu söyledi. Yazar Hakan Günday, yazarlıkta patronluk taslanabilecek çok mekanizma fark ettiğini söyleyerek, şöyle dedi: “O dönem yürürlükte olan yasalar, o dönem yürürlükte olmayan yasalar ki buna ahlak, toplum kuralları diyebilirsiniz, tanınma, para ki dev gibi bir maddedir patronlar arasında. Hepsi sıraya girmiştir ki siz sadece hikâye anlatmak istiyorsunuzdur. Bunlardan kaçınmanın bir yolunu şöyle buldum: Kendime, anlattığım hikâyeyi patron edindim. En çok dayağı ondan yiyorsunuz ama doğru yoldan gitmenizi sağlıyor.”... devamı

Diyarbakır Bölge Toplantımız Yoğun Geçti

Projemiz kapsamında Diyarbakır’daki bölge toplantısı 7 Nisan 2015’te Liluz Hotel’de düzenlendi. Toplantıya aralarında Aram Yayınevi, Kurdi-Der, Nibuhar’ın olduğu çok sayıda yayınevinin yanı sıra gazeteci, yazar ve çevirmenler de katıldı. Toplantıda şair Ahmet Telli,  yayıncı Tuğrul Paşaoğlu ve hukukçu Tora Pekin yayınlama özgürlüğü konusunda deneyim ve gözlemlerini aktaran kısa açılış konuşmaları yaptılar. Cumhuriyet Gazetesi’nin avukatlığını yapan Tora Pekin konuşmasında Diyarbakır’ı kendi ana dilini konuşması, yazması yasaklanan bir şehir olduğunu, bu yasaklara karşı Diyarbakır’ın büyük mücadele verdiğini söyledi. İfade özgürlüğünün Türkiye’de sorunların başında geldiğini anlatan Pekin, Charlie Hebdo saldırısı sonrası gazete yazarlarına açılan davalar ile Penguen dergisinin davasını ve sosyal medya kısıtlamalarını örnek verdi. Sorunun 17-25 Aralık soruşturmalarının ardından ivme kazandığını, internette erişim yasaklarının, bir dönemin kayıtlarının tamamen silinmesi ve hafızalardan silinmeye çalışılması boyutuna geldiğini ifade etti. Pekin 216. maddenin azınlıklar yerine çoğunluğu korumak için kullanılarak 301. maddenin gördüğü işlevi devraldığını belirtti. Şair Ahmet Telli, geçmişte yazarların kitap yazarken 141 ve 142. Maddelerle karşılaşmamak için, otosansür uyguladığını anlattı. Amacının otosansürle yayınlama yapanları suçlamak olmadığını belirten Telli, geçmişte yaşadığı sorunları, yazdıkları nedeniyle hapis cezası aldığını örneklerle anlattı, “‘Kürt’ veya Kürtlüğe dair ne olursa olsun, ceza gerekçesi yapılabiliyordu. Bu günden düne baktığımızda çok yol kat edildi. Bu gün Kürtçe yayın yapılabiliyorsa, yönetenlerin egemenlerin lütfu değil, bu mücadele ile kazanılmış bir hak da değil, gerekliliktir” dedi. Yayıncı Tuğrul Paşaoğlu, kendisinin de dergi dağıtımcılığı yaptığı için yargılandığını söyledi. İletişim Yayınları olarak Kürt meselesi, Alevilik, mezhep ve kışkırtma davaları, Ermeni soykırımı ve din istismarından yargılandıklarını belirten Paşaoğlu, davaların  devletin neyi tehlikeli gördüğü, neyi durdurmak ve susturmak istediği konuları ile alakalı olduğuna dikkat çekti. Toplantıda Diyarbakır’daki yayıncı, gazeteci ve yazarlar yaşadıkları sorunları anlattı. Kürt yazarlar kitaplarından dolayı... devamı

Adana Bölge Toplantısı Yapıldı

Projemizin Adana’daki bölge toplantısı 26 Mart 2015 Perşembe günü Seyhan Hotel’de gerçekleşti. Açılışta yazar Behçet Çelik, şair ve yayıncı Adnan Özer ile hukukçu Tora Pekin konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Adanalı yayıncı, yazar, çevirmen, gazeteci ve sivil toplum temsilcileriyle tartışma bölümüne... devamı

Ankara’da Bölge Toplantısı

Yayınlama Özgürlüğü Yolunda Projesi Ankara Bölge Toplantısı 19 Mart 2015 tarihinde Eyüboğlu Hotel’de düzenlendi. Çeşitli meslek örgütü temsilcileri, yazarlar ve akademisyenlerin katıldığı toplantıya yazar Haluk Gerger, yayıncı Hayri Erdoğan ve hukukçu Tora Pekin konuşmacı olarak katıldı. Hayri Erdoğan, kitapların toplatıldığı, yayınevlerinin basıldığı, yayıncıların cezaevlerine girdiği günler geride kalmış gibi gözükse de bunun nicel bir değişiklik olduğunu ve yayınlama özgürlüğü önündeki engellerin biçim değiştirerek sürdüğünü, yeni bir yasaklar dönemine girildiğini ifade etti. Yazar Haluk Gerger, yayınlama özgürlüğünün en temel insan haklarından biri olduğunu, Türkiye’de 12 Eylül’den sonra hak ve özgürlükler konusundaki sorunların Kürt sorunu ve savaş ile organik bir bağı olduğunu görmek gerektiğini söyledi. Hukukçu Tora Pekin de, özellikle 17-25 Aralık sonrası mahkemelerin, muhalif yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin çok kolay cevap ve düzeltme kararları verdiğini anlattı. Pekin, internet sayfaları hakkında verilen erişim engelleme kararlarına ilişkin, “Toplumun belleğinden bazı olayları silmek istiyorlar. Geçmişte birileri o dönemi araştırdığında konuya ilişkin bir şey bulamayacak,” değerlendirmesi yaptı. Geçmişte Hrant Dink’in ölümüne neden olan 301. maddenin yerini şimdi 216. maddenin aldığını kaydeden Pekin, “nefret suçlarını önlemek” amaçlı maddenin adeta ezici çoğunluğu korumak amacıyla kullanıldığını söyledi. Toplantının ikinci bölümünde katılımcılarla serbest tartışma... devamı

Bursa Bölge Toplantımızda Yayıncılığın Yerel Sorunlarını Dinledik

Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından yürütülen Yayınlama Özgürlüğü Yolunda projesi bölge toplantıları sürüyor. 28 Şubat 2015 Cumartesi günü Bursa’da, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde bir araya gelen yayıncı, gazeteci ve hukukçular yayınlama özgürlüğü konusunda karşılaştıkları sorunları tartıştılar. Toplantıya katılan Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Sırma Köksal, Radikal Gazetesi Yan Yayınlar Yönetmeni Cem Erciyes ve hukukçu Filiz Kerestecioğlu, yayıncıların, gazetecilerin karşılaştıkları sorunları... devamı

Bursa Kitap Fuarı’nda Yayınlama Özgürlüğü Konuşuldu

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin yürüttüğü Yayınlama Özgürlüğü Yolunda projesi kapsamında Bursa Kitap Fuarı’nda 15 Mart 2015’te gerçekleşen panele gazeteci Ahmet Şık, yazar Buket Uzuner, yazar ve yayıncı Fatih Erdoğan katıldı. Yayıncı Turhan Günay’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Türkiye’de yayıncılar, yazarlar ve medyanın karşılaştığı yayınlama özgürlüğü sorunları... devamı

İzmir Bölge Toplantısı Düzenlendi

Yayınlama Özgürlüğü Yolunda Projesi İzmir Bölge Toplantısı 19 Şubat 2015 Perşembe günü İzmir, Alsancak’taki İzmir Sanat Oditoryum Salonu’nda düzenlendi. Etkinliğe yaklaşık 40 kişi katıldı. Toplantıda Yazar Akif Kurtuluş Can Yayınları Genel Müdürü, yayıncı Can Öz ve hukukçu Tora Pekin sunuş konuşmaları yaptı. Konuşmaların ardından İzmir ve çevresinde yayıncıların önlerindeki engellerle ilgili deneyimler paylaşıldı ve çözüm önerileri dile... devamı

İstanbul’da Bölge Toplantımızı Yaptık

10 Şubat 2015 Salı günü Cezayir Restaurant Toplantı Salonu’nda İstanbullu yayıncılık paydaşları ve sivil toplum örgütlerini bir araya getiren bir toplantı düzenlendi. Toplantıda Türkiye PEN Merkezi Başkanı, yazar Zeynep Oral, Açık Radyo Yayın Yönetmeni Ömer Madra ve hukukçu Filiz Kerestecioğlu sunuş konuşması yaptı. Toplantının tartışma bölümünde yayıncılar ve kütüphaneciler güncel sorunlarını dile getirdi, sansüre karşı ortak mücadele yollarının geliştirilmesi gereği... devamı

Ankara’da Farkındalık Artırma ve Bilinçlendirme Çalıştayı

27 Ocak 2015’te Ankara HiltonSA Hotel’de gerçekleştirilen Yayınlama Özgürlüğü Konusunda Farkındalık Artırma ve Bilinçlendirme Çalıştayı’na Adalet, Avrupa Birliği, Kültür Bakanlıkları, Kamu Denetçiliği Kurumu ve İnsan Hakları Kurumu’ndan yetkililerin yanı sıra, yayıncılık sektörünün tüm bileşenleri ve insan hakları, ifade özgürlüğü konularında çalışan sivil toplum örgütlerinden temsilcilerle 70’e yakın kişi katıldı. Çalıştayda AB Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Müsteşarı Ireneusz Fidos, Avrupa Birliği Bakanlığı Siyasi İşler Başkanı Ege Erkoçak, Uluslararası Yayıncılar Birliği Politika direktörü Jose Borghino, iletişim hukukçusu Fikret İlkiz ve İletişim Yayınları yöneticisi, yayıncı Tuğrul Paşaoğlu sunuş konuşmaları yaptı. Konuşmaların ardından katılımcıların görüşleriyle serbest tartışma bölümü... devamı

Çukurova Kitap Fuarı’nda Panel

17 Ocak 2015’te Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, Akdeniz Salonu’nda gerçekleştirilen, projemizin ikinci paneli yine yoğun okur ilgisiyle karşılaştı. Etkinliği yaklaşık 250 okur izledi. Konuşmacılar yazar Oya Baydar, gazeteci-yazar İsmail Saymaz ve yayıncı Songül Özkan kişisel deneyimlerinden hareketle özgür yayıncılığın önündeki engelleri dile... devamı

Bu site içeriğiden sadece Türkiye Yayıncılar Birliği sorumludur ve yayın hiçbir surette Avrupa Birliği ve
Türkiye Cumhuriyeti'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.