Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

“Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Türkiye’de Yayınlama Özgürlüğü” Raporu

Konferansta sunulacak tematik rapor, ifade özgürlüğü alanında çalışanlar için, Türkiye’nin yayınlama özgürlüğü alanındaki güncel konumunu açıklığa kavuşturan ve AB’ye uyum sürecinde yapılması gerekenlerle ilgili bir eylem planı ortaya koyan açık ve özlü bir kaynak olacak.

Bu site içeriğiden sadece Türkiye Yayıncılar Birliği sorumludur ve yayın hiçbir surette Avrupa Birliği ve
Türkiye Cumhuriyeti'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.